BE  

EN 

Praktijkervaring

     Al bijna 20 jaar automatiseren wij met succes kleine en middelgrote ondernemingen.

    Al bijna 20 jaar helpen wij organisaties hun efficiëntie, performantie en bedrijfsprocessen te verbeteren.

    Vanuit deze praktijkervaring kunnen wij doelgericht en pragmatisch adviseren over hoe zaken goed aangepakt kunnen worden, hoe uw bedrijf optimaal gebruik van ICT kan maken, welke goede tools en partners op de markt zijn en hoe u de opvolging, monitoring en controle op uw bedrijf kunt verbeteren.

    Zodat ook uw ICT voluit ten dienste van uw business staat. En onafgezien van eventuele implementaties door onszelf of door andere collega's.

    Wij kunnen u helpen bij het selecteren, opzetten en inrichten van:

 • Een nieuw ERP-of financieel systeem
 • Warehouse Management Systems (WMS)
 • Rapporterings- en Business Intelligence-omgevingen
 • Het voorbereiden of fine-tunen van uw organisatie in functie van een nieuwe ERP-implementatie (project- en/of veranderingsmanagement)
 • Procesbeschrijving en -sturing
 • ISO-implementaties
 • Balanced Score Cards of Key Performance Indicators
 • ICT-departementen
 • ICT-budgetten (jaarlijkse of meerjarige ICT-kosten en –investeringen)
 • Return On Investment-studies
 • Hard- en softwareaudits

    Wij kunnen u ook helpen bij het aanpakken van projecten, lastendossiers en onderhandelingen, ook als u de projecten zelf niet door ons laat uitvoeren.

    Onze troeven:

 • Ons advies is gestoeld op bijna 20 jaar praktijkervaring: een schat aan ervaring en inzichten
 • Pragmatisch en no-nonsense: wij zijn geen 'theorie-verkopers' maar adviseren vanuit een pragmatisch standpunt, ervan uitgaande dat ons advies ook in de praktijk moet werken en opbrengen